Termeni și Condiții

GalATI 2024

Termeni și Condiții

GalATI 2024

Înregistrare si Plată

Înregistrarea formează un contract între participantul la manifestare și Organizatori cu privire la participarea la GalATI 2024 (Evenimentul). Acest contract se bazează pe următorii Termeni și Condiții generale.

Înregistrarea la eveniment trebuie făcută electronic, utilizând formularul de înregistrare respectiv furnizat pe site-ul www.focusevent.ro. Plata taxei de participare se realizează online cu cardul bancar. Înregistrările fără datele complete ale participantului nu pot fi procesate.

La înregistrare, participantul va primi un e-mail de confirmare a înregistrării. În cazul în care datele de contact introduse nu sunt corecte, iar e-mailurile de confirmare nu sunt recepționate, este de datoria celui care s-a înregistrat să verifice si să sesize neconcordanțele, să solicite confirmarea înregistrării. Înregistrarea la Eveniment nu este transferabilă.

Taxele de participare plătite pentru una sau alta dintre componentele Evenimentului (conferinte, cursuri, workshopuri, seminarii etc) nu garantează o anumită întindere în timp (în zile sau ore pe parcursul unei zile), ci accesul la continutul stiintific al componentei respective. De asemenea, modalitatea de desfăsurare, în tot sau în parte, a Evenimentului este cea comunicată de către organizatori prin programul final, iar organizatorii nu pot fi ținuți raspunzători pentru eventualele aranjamente facute de participanții la Eveniment care nu iau în considerare programul final al Evenimentului.

 

Anularea participării la Eveniment

Dreptul de anulare a înregistrării indiferent de motivul invocat este valabil pentru o perioadă de 14 zile de la data înregistrării, iar taxa de participare achitată va fi rambursată integral.

Nici o rambursare nu va fi permisă după expirarea perioadei de 14 zile de la înregistrare, indiferent de motivul care stă la baza solicitării.

Orice schimbare de nume în cadrul unei înregistrări prespune plata unei taxe de 100 de lei.

Solicitarile de anulare se realizează către operatorul manifestării, Focus Event, numai în scris, ȋn sectiunea contact.

 

Modificări ale programului și/sau formatului și condițiilor de eveniment

 

Organizatorii si/sau Comitetul Ştiințific al manifestării își rezervă dreptul de a aduce modificările necesare programului în termen scurt. Taxele de participare, daca acestea există,  nu vor fi rambursate nici în totalitate, nici în parte, din cauza prezentărilor anulate sau a modificărilor programului. De asemenea, Comitetul Ştiințific își rezervă dreptul de a realiza modificări la formatul și condițiile de eveniment în funcție de necesități fără ca acest lucru să permită rambursări de taxe de participare (daca este cazul). Toate modificările care trebuie să ajungă la cunoștința participanților vor fi postate pe website-ul evenimentului, www.gal-ati.ro în timp util.

Participarea la eveniment și creditarea profesională

Participarea la Eveniment în formatul decis de Organizatori este o condiție pentru obținerea certificatului de participare/absolvire. Certificatele de participare/absolvire sunt purtătoare de credite profesionale dacă participanții îndeplinesc condițiile din regulamentul evenimentului și dacă Organizatorii au comunicat faptul ca evenimentul respectiv va fi acreditat la organizația profesională respectivă. Membrii categoriilor profesionale pentru care Organizatorii nu comunică și nu își asumă acreditarea evenimentului la  organismul profesional aferent, dar pentru care accesul la eveniment este permis în baza regulamentului, au datoria de a realiza toate procedurile necesare și de a-și asuma toate costurile implicate pentru echivalarea certificatelor și obținerea creditelor aferente de la organismul profesional de care aparțin, dacă își doresc acest lucru.  

 

Modul de desfășurare

 

Evenimentul se poate desfăsura în format onsite, online sau hibrid. Locurile cu participare fizică sunt limitate, iar ocuparea acestora pe parcursul evenimentului se face pe baza principiului „primul venit, primul servit”. Nici o rezervare a locurilor cu participare fizică nu este posibilă. Este, de asemenea, posibil ca anumite secţiuni de program sa fie doar cu participare fizica, altele doar cu participare online. Nu toate secţiunile de program sunt dedicate tuturor categoriilor profesionale invitate la eveniment. Participanţii sunt invitaţi să urmărească programul știinţific afisat și să-si personalizeze experienţa în funcţie de programul final al manifestării. Totuși, modificări de ultim moment nu pot fi excluse.

 

Forță majoră

Din motive independente de controlul său (cum ar fi război, greve, blocaje, revolte sau orice astfel de tulburări civile, orice acte ale lui Dumnezeu, inclusiv, dar fără a se limita la cutremure, inundații, secete și epidemii și orice altă circumstanță a oricărei cauza este dincolo de control) care au un impact asupra aranjamentelor, orelor sau planificării evenimentului și a activităților corespunzătoare, Comitetele Ştiințific și de Organizare au dreptul de a modifica sau anula imediat activitățile sau evenimentele sau oricare dintre aranjamentele, calendarul, planurile sau alte elemente directe sau indirecte referitoare la desfasurarea congresului.

Niciuna dintre părțile implicate nu are dreptul la nicio compensație pentru daunele rezultate din această modificare sau anulare.